BLOG

17/07

Vergadering G3W partners: En avant voor het recht op gezondheid!

We waren met ons G3W team in Cape Town, Zuid-Afrika, voor de People’s Health Assembly. Ook onze partners uit de Filippijnen, Palestina, de DR Congo en Latijns-Amerika waren er.

De partners meeting zit erop. We waren met ons G3W team in Cape Town, Zuid-Afrika, voor de People’s Health Assembly. Omdat ook onze partners uit de Filippijnen, Palestina, de DR Congo en Latijns-Amerika er waren, plakten we er maar meteen enkele dagen aan om te vergaderen met alle G3W-partners. Wel, bijna alle want spijtig genoeg konden de partners uit Cuba en Laos er niet bij zijn. Maar met 4 Filippino’s, 2 Palestijnen, 3 Congolezen en 2 Latino’s, onze partnerverantwoordelijken van G3W, en enkele vrijwilligers van intal en GVHV hadden we wel een bonte bende samen.

Zo’n partners meeting is een intensieve en dure activiteit en dus organiseren we dat maar eens in de drie jaar. Het is dus best een hectische bedoening want we willen dan natuurlijk ook elk moment optimaal benutten.

De bedoeling is onder andere om de partners van elkaar te laten leren. Hoewel ze in heel verschillende omstandigheden werken, vonden ze het heel interessant om te horen hoe anderen in de praktijk precies tewerk gaan om het recht op gezondheid te verdedigen. Wij komen terug met een schat aan informatie over de praktijkervaringen van de partners en zullen die in de komende maanden verwerken. Dat zal te merken zijn op de website en in diverse publicaties.

Een andere bedoeling was om samen strategisch voorruit te kijken. Dat is belangrijk om ook de plannen voor de komende jaren op te maken. We doen dat niet zomaar vanuit een kantoor in Brussel maar willen daarin rekening houden met de prioriteiten van de partners. Strategisch denken over de prioriteiten en evoluties in de komende jaren is geen gemakkelijke oefening en het nam bijna 2 dagen in beslag maar we kregen uiteindelijk toch een zicht op de grote lijnen.

Alle partners waren het er over eens dat het recht op gezondheid een belangrijke thema is en blijft. Bovendien is het een mobiliserend thema dat mensen kan aansporen om zich in te schakelen in een bredere sociale beweging. En meer dan ooit hebben we in deze crisistijden nood aan sterke sociale bewegingen die opkomen voor de rechten van de basis. Men merkt op het terrein echter ook dat diegenen die opkomen voor het recht op gezondheid vaak het slachtoffer worden van repressie. Vandaar dat de partners vragende partij zijn om de verdediging van de mensenrechten een belangrijkere plaats te geven.
Opvallend was hoe de grootschalige mijnbouw; voedselsoevereiniteit en landhervorming; en militarisering en bezetting naar boven kwamen als belangrijke subthema’s die een grote invloed hebben op het recht op gezondheid. Er waren ook voorstellen om de genderproblematiek beter te integreren in onze werking.

Vandaag vertrokken de partners in groepjes naar de luchthaven. Ook Danny, Géraldine, Sabrina, Tim en Heleen vertrokken terug richting Brussel. We blijven nog een dag langer met Anuschka, Benoit en Marc om nog enkele zaken te regelen.

Van zodra het stil wordt in de Riverview Lodge begint de vermoeidheid toe te slaan. Het waren hectische dagen maar dankzij de inzet van iedereen was het echt de moeite. We gaan een nieuwe etappe tegemoet in onze gezamenlijke strijd voor het recht op gezondheid. En avant!

9524 views