BLOG

13/10

Wereldvoedseldag: Geld geven? Minder vlees eten?

Zestien oktober is Wereldvoedseldag. Voor arme boeren in het Zuiden is het een wereldhongerdag. Een miljard mensen leeft met honger en de meerderheid van hen zijn arme boeren.

Het gaat erom dat we politiek actief worden. Alleen zo kunnen we de moorddadige activiteiten van speculanten en multinationals stoppen.

Een van hun medestanders is Jean Ziegler, een Zwitserse politicus met het hart op de tong die na zijn loopbaan in het Zwitsers parlement bij de Verenigde Naties aan de slag ging als speciale rapporteur voor het recht op voedsel.

Het is me een figuur, die Ziegler. Naar verluidt reed hij in 1964 Che Guevara rond in Genève toen die daar op bezoek was. Als parlementair was hij de luis in de pels van de Zwitserse bankiers toen hij keer op keer het bankgeheim ter discussie stelde. Ziegler kon het niet hebben dat dictators als Mobutu in zijn land hun buit onderbrachten.

De laatste jaren maakt hij zich vooral druk om de honger in de wereld. En als hij echt op dreef is, spaart hij zijn woorden niet. In een recent interview met Philip Löpfe, een Zwitserse zakenjournalist, laat hij zich weer eens volledig gaan. Dat kan natuurlijk aan de vragen gelegen hebben. Zo'n zakenjournalist is het ook niet gewoon om iemand te interviewen die net een boek geschreven heeft met als titel: “We laten ze gewoon verhongeren”.
Ziegler legt dus de titel van het boek uit. “Volgens het Voedselprogramma van de VN is er voedsel genoeg voor 12 miljard mensen. Toch is meer dan een miljard mensen chronisch ondervoed. Als er vandaag mensen van honger sterven dan staat dat gelijk met massamoord,” steekt Ziegler van wal.

Als de journalist repliceert dat hij daar toch niet voor verantwoordelijk is, krijgt hij opnieuw gevat antwoord: “Klopt, maar we laten het wel gebeuren dat enkele multinationale voedingsconcerns en speculanten bepalen wie er eten krijgt en blijft leven, en wie verhongert en sterft.”

“Maar wat moeten we dan doen,” vraagt de man, “Geld geven? Minder vlees eten?” Niets van dat alles, zegt Ziegler: “Het gaat erom dat we politiek actief worden. Alleen zo kunnen we de moorddadige activiteiten van speculanten en multinationals stoppen.”

De oorzaken van de honger dan maar? Waarom is er nog zoveel honger in Afrika? “Omdat het kolonialisme nooit echt gestopt is,” zegt Ziegler. De journalist moet wel heel verwonderd gekeken hebben want Ziegler begint meteen verder uit te leggen: “Er is een kleine elite die afhankelijk is van de rijke landen en die zeer corrupt is. Kijk naar Senegal: het voert aardnoten uit maar moet driekwart van zijn voedsel invoeren.”

“Maar waarom dan?” stamelt de journalist. “Omdat de koloniale verhoudingen nog altijd van kracht zijn. De Senegalese boeren moeten aardnoten verbouwen omdat de opbrengst ervan helpt om de buitenlandse schulden af te betalen. Tezelfdertijd verkoopt Europa voedseloverschotten aan dumpingprijzen op de Afrikaanse markten. Hoe kunnen arme boeren in deze omstandigheden overleven?”

De zakenjournalist is duidelijk niet op zijn gemak. Zo'n heldere en scherpe analyse haalt zelden de krantenkolommen. En hier is nochtans een zeer gezaghebbend man aan het woord.

Het is altijd leuk voor ons om zo te merken dat we lang niet alleen staan met onze analyse. Dus geld geven op Wereldvoedseldag en minder vlees eten? Prima! Maar vergeet niet dat het eigenlijk vooral om politiek gaat.

8806 views