Strategy

Children going to sleep on an empty stomach, mothers dying in labour, people who literally work themselves to death… these should all have been things of the past by now.

Health is a fundamental right, but millions of people in the South see it being threatened by poverty, inequality, exploitation, human rights violations and war.

Not just fighting symptoms

Health involves more than doctors and medicines. The living conditions in the Manila slums, the economic embargo against Cuba, the occupation of Palestine, large scale mining in Latin America, working conditions in local franchises of multinationals, the European Union’s aggressive trade policy, the consequences of climate change,… all of this has an impact on health.
Health for all then is often a matter of social justice and international relationships based on equality.

Change from below

Our partners cooperate with slum dwellers, poor farmers and workers. Health and development are the results of work at grassroots level. People get organized in social movements, andnited, they are stronger and are capable of enforcing their rights. Social movements are levers for change.

Gezondheid, een recht

Gezondheid wordt internationaal erkend als een universeel mensenrecht. Twee op de drie landen hebben het opgenomen in hun grondwet. En toch is de realiteit anders voor miljarden mensen op deze wereld. Het recht op gezondheid blijft dode letter.

Meer weten

Gezonde leefomstandigheden

Jij weet vast hoe belangrijk voeding, een goed onderdak, hygiëne, een degelijk inkomen zijn voor je gezondheid. En toch, als men het over de derde wereld heeft, komt men vaak met het argument dat er ginds een gebrek aan dokters, pillen en ziekenhuizen is. De echte oorzaak van ongezonde levensomstandigheden is echter de sociale onrechtvaardigheid.

Meer weten

Sociale bewegingen

Armoede, uitbuiting, onderdrukking, oorlog... . Daartegen helpen pillen niet. Om daaraan te verhelpen moeten onrechtvaardige machtsverhoudingen omgebogen worden. Waar mensen zich organiseren en voor hun rechten opkomen, slagen ze erin om hun levensomstandigheden daadwerkelijk te verbeteren.

Meer weten

Sociale rechtvaardigheid

Het kan anders. Cuba is daar een voorbeeld van. De staat voert er een beleid dat ingaat tegen het dictaat van multinationals, houdt de touwtjes van de economie in handen en garandeert voor iedereen een aanvaardbaar levensniveau. Niemand is er superrijk, maar er is ook geen extreme armoede, zoals in de meeste omringende landen. De gezondheidstoestand is er bijgevolg uitzonderlijk goed. Kortom: Daar waar landen kiezen voor rechtvaardige sociale verhoudingen en soevereine ontwikkeling, gebeuren wonderlijke dingen.

Meer weten

20708 views
Strategy | Viva Salud

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.